Online KábelTelefonkönyv

HÍREK

SAJTÓKÖZLEMÉNY - Százmillió forint a megyei fiataloknak
2018-07-20 23:32:15
A Bács-Kiskun Önkormányzat ösztöndíjprogramja jóvoltából sok fiatal kap lehetőséget, hogy továbbtanuljon és gyökeret eresszen szülőföldjén. Az önkormányzat kiemelt célja, hogy a megyei fiatalokat anyagi támogatással, ösztöndíjjal segítse abban, hogy elkezdhessék és sikeresen be is fejezhessék, tanulmányaikat. A helyben való boldogulás egyik alapvető lehetősége, hogy megyénkben tudnak elhelyezkedni, mely gazdasági, társadalmi és közösségi szempontból kiemelten fontos feladat. A Bács-Kiskun Önkormányzat ösztöndíjprogramja is azon törekvést támogatja, amely a megyei fiatalok identitástudatát erősíti és megalapozza jövőjüket, boldogulásukat településükön, térségükben.
A „Bács-Kiskunban itthon vagy” ösztöndíj pályázat, első szakasza sikeresen lezárult, amelyben közel 10 millió forint gazdára talált a sikeresen pályázók között. Az igények és az ösztöndíj véleményező testületek javaslata alapján, számtalan könnyítés, új lehetőség teszi elérhetőbbé többek számára a második felhívásban megjelenő ösztöndíjat. A havi, akár 50 ezer forintos támogatásra rendelkezésre álló forrás 100 millió forint, amely arra vár, hogy megyénk fiataljai továbbtanulásuk érdekében felhasználják.
A következő pályázati ciklus felhívása 2018. augusztus 15-től lesz elérhető a bacskiskun.hu oldalon, amely október elejéig teszi lehetővé a jelentkezést a megyei ösztöndíjra.
A program célkitűzéseiről és változásairól az alábbiakban részletesebben olvashat:
Pályázat célja:
 • szakképzett munkaerő rendelkezésre állásának biztosítása, ezáltal a megye fejlődésének  elősegítése
  esélyteremtés érdekében a fiatalok közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása, és tanulmányaik segítése.
  A fiatalok helyi identitás tudatának  kialakítása
   a megyéhez való kötődés megerősítése
   az elvándorlás csökkentése
   a tehetséges fiatalok megyén belül tartása
 
Pályázók köre:
 • 13. életévüket betöltött  tanulók (felső korhatár nélkül)
  hátrányos helyzetűek
  az adott konzorcium területén állandó lakcímmel rendelkeznek
  preferált szakmák szerinti képzésben vesznek részt nappali esti vagy levelezőtagozaton közép vagy felsőfokú intézményben.
 
Változások:
 • A pályázóknak  lehetőségük lesz Bács-Kiskun megye egész területén elhelyezkedni Kecskemét megyei jogú város kivételével
  Abban az esetben, amennyiben a pályázó a konzorcium területén kívül kíván elhelyezkedni Bács-Kiskun megyében – Kecskemét megyei jogú város kivételével az  elnyerhető havi maximum támogatás összege 40 000 Ft
  Önéletrajz beküldése nem szükséges a pályázat benyújtásakor
  Levelező és esti tagozaton tanulókkal kibővült a pályázók köre
   A preferált szakmák köre a korábbi visszajelzések alapján kibővült
 
Határidők
 • A pályázatok benyújtásának határideje: október 1.
 
IMPRESSZUM
Copyright © 2016 Kiskőrös Tv, Minden jog fenntartva.