HÍREK

Tájékoztató a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2018. január 26-i üléséről
2018-01-27 08:20:51
A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Szabadszálláson a Városházára helyezte idei első ülését. Dr. Báldy Zoltán Tamás polgármester örömmel üdvözölte a megyei testületet és röviden bemutatta városa nevezetességeit és látnivalóit.
Az ülést Rideg László elnök két ülés közötti beszámolójával nyitotta meg, melyben az önkormányzat elmúlt havi replica jaeger lecoultre master watches terület- és vidékfejlesztés, megyemarketing, valamint nemzetközi kapcsolatok terén végzett tevékenységéről szólt.


 
Szántó István elnök beszámolt a közgyűlésnek a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság 2017. esztendő második félévi tevékenyégéről. Ebben az időszakban 21 javaslat érkezett a bizottsághoz, s összesen 12 nemzeti értéket vett fel a Megyei Értéktárba. Ezek között van többek között az uszódi népviselet, a lakiteleki Kösöntyű Néptánccsoport munkássága és a kiskunmajsai Mayossa Néptánccsoport és a Lurkó Tánctábor. A Gemenci gímszarvas és a Magyar Népmesék rajzfilmsorozat a bizottság javaslata alapján 2017. december 5-én felvételre került a Magyar Értéktárba, így ezentúl a kiemelkedő nemzeti érték címet viseli. A testület egyúttal jóváhagyta a bizottság 2018. évi munka- és pénzügyi tervét is.


 
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat konzorciumvezetőként a Felső-Bácskai és Homokháti Értékmegőrző Natúrpark Egyesület partnerségével támogatási kérelmet nyújtott be a TOP 1.2.1-16 prioritásán meghirdetett felhívásra, mely a tavalyi évben támogatást nyert. A projekt keretében az EuroVelo 13 kerékpáros útvonal Bács-Kiskun megyei szakaszának táblázására, alapszintű kerékpáros létesítményekkel történő ellátására kerül sor. Ezzel a megye több szempontból elmaradottabb, határmenti térsége is felkerülne a turizmus térképére, amely kisugárzik a határ túloldalán fekvő magyarlakta bácskai településekre is. Reményeink szerint az EuroVelo 11 és az EuroVelo 6 nemzetközi kerékpárutak között egy olyan összeköttetés jöhet létre, amely jelentősen hozzájárul a megye turizmusának fejlődéséhez. A pályázat megvalósítására vonatkozó konzorciumi megállapodásban foglaltakkal egyetértett, így azt jóváhagyta a testület.


 
Egy másik pályázat konzorciumi megállapodásait is elfogadta a közgyűlés. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat konzorciumi partnerként Tiszakécske, Kiskunmajsa és Kunszentmiklós Város Önkormányzatával támogatási kérelmeket nyújtott be EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” megnevezésű felhívásra, mely tavalyi év végén támogatást kapott. A projekt elsősorban a vidéki népesség helyben tartását és a helyi identitás erősítését célozza meg. A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg: közösségi kert pályázat, megyei identitást erősítő szépművészeti pályázat, helyi gasztronómiai hagyományokat feltáró pályázat, kulturális és helyi hagyományokat bemutató programok óvodás korúaknak, valamint a felnőtt lakosságnak, helyi sikeres embereket bemutató beszélgető estek, vállalkozás-fejlesztési célú előadások, létrejön továbbá egy mobil applikáció, amely minden fontos információt tartalmazni fog a helyből elszármazottak, vagy vidéki életre vágyók térségbe költözéséhez.


 
Rideg László elnök felkérésére dr. Kelő Johanna, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kunszentmiklósi Járási Hivatalának vezetője beszámolót tartott a hivatal szakmai tevékenységéről. Szót ejtett az ellátandó feladatokról, a működés rendjéről, a közelmúlt fejlesztéseiről és beruházásairól.


 
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat minden év január 31-éig felülvizsgálja a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásait. A megyei önkormányzatnak a Bács-Kiskun Megyei Cigány, Német és Horvát Önkormányzatokkal van megállapodása, de azokban módosítási igény a 2018-as évre vonatkozóan nem merült fel.


 
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat részt kíván venni a H2020-RUR-2018-2020 kódszámú „Vidék újjászületése” megnevezésű pályázati felhívás alapján az European Forest Institute által, partnerség keretében „A regionális és kistérségi bioalapú gazdaságok potenciáljának kiaknázása” címmel benyújtásra kerülő pályázatban, melyet a megyei közgyűlés mai ülésén jóváhagyott. A felhívás célja a vidék természeti, kulturális, szociális és gazdasági lehetőségeinek fokozása, a gazdaság megújuló erőforrásokra való átállásának elősegítése. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által elsődlegesen megvalósítandó tevékenység a megyére vonatkozó stratégia kidolgozása, valamint a körforgás alapú gazdálkodás népszerűsítése. A benyújtási határidő 2018. február 13., támogatói döntés 2019. évben várható.


 
Az eddigi hagyományoknak megfelelően a Barna és Fiai Faiskola Szabadszállás városának is adományozott egy őshonos, magyar fát, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és Szabadszállás város eredményes együttműködésének szimbólumaként.


 
2018. január 26. 
www.repgate.net
IMPRESSZUM
Copyright © 2016 Kiskőrös Tv, Minden jog fenntartva.