2021. november 28. vasárnap - Stefánia napja van

HÍREK

Október 23-ra emlékeztek Kiskőrösön
2010-10-26 09:50:20
Október 23-án az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 54. évfordulóján városi ünnepséget rendeztek Kiskőrösön. 54 éve tört ki a forradalom Budapesten, mely meghatározta a 20. századi magyar történelmet.
Az ünnepi megemlékezés zászlófelvonással kezdődött, majd a kitüntetések átadásával folytatódott a Városháza dísztermében.

Idén Cseh Imréné Szathmáry Zsuzsannát, Pivarcsiné Raffai Enikőt, Horváth Jánost és Tóth Miklós tüntették ki.

A megemlékező szentmise után, fáklyás felvonulással tisztelegtek az 1956-os Forradalom és Szabadságharc eseményeire, hőseire a megjelentek. Az ünnepi megemlékezésen közreműködtek a Petőfi Sándor Gimnázium diákjai, beszédet mondott Font Sándor országgyűlési képviselő.

 

Horváth János

 

Horváth János közel negyed százada a KTKT Petőfi Sándor Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola történelem-földrajz szakos tanára.

Vérbeli közéleti ember, aki tanárként önkormányzati képviselőként, bizottsági elnökként és a közelmúlttól városunk alpolgármestereként a szűken vett szakmai feladatokon túl mindig nagy hangsúlyt helyezett a nemzeti hagyományok, köztük az 56-os forradalom emlékének megőrzése érdekében.

Számos 56-tal kapcsolatos rendezvény ünnepi szónoka és szereplője volt az utóbbi években. Emlékezetes beszédet tartott 2007. november 4-én a kopjafánál és 2009. június 16-án a Nagy Imre-emléktáblánál. Egyéniségéből fakadóan előadásaiban a pátoszt a történelmi tények logikus és árnyalt bemutatása helyettesíti.

Tanítványait ugyanebben a szellemben a szélsőséges túlzásoktól mentesen neveli a nemzeti értékek megbecsülésére.

 

Pivarcsiné Raffai Enikő

 

Pivarcsiné Raffai Enikő a KTKT Petőfi Sándor Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola történelem–földrajz szakos tanára - bár csak néhány éve van a pályán - kezdettől fogva aktívan bekapcsolódott városunk közéletébe

Már harmadik éve az 56-os városi ünnepség egyik fő szervezője. Fiatalos, energikus egyénisége új színt hozott a megemlékezések hagyományos rendjébe. Az irodalmi műsort ötletesen kombinálta a zenei és mozgáseffektusokkal. A látvány megteremtése érdekében hatásosan használja fel a modern technikai eszközöket.

2010. június 16-án a Nagy Imre emléktáblánál tartott beszéde osztatlan elismerést keltett a szónok felkészültsége és tárgyilagos hangvétele miatt.

A tanításban is külön hangsúlyt helyez a nemzeti hagyományok köztük az 56-os forradalom emlékének méltó megőrzésére.

 

Cseh Imréné Szathmáry Zsuzsanna

 

Cseh Imréné férjével, az egykori 56-os szabadságharcossal együtt alapító tagja az 56-os Szövetség kiskőrösi alapszervezetének. Kezdettől fogva aktívan kivette részét a Szövetség szervező munkájában. Mindig nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a forradalomhoz kapcsolódó évfordulókat, november 4-ét, június 16-át is méltó keretek között ünnepeljék városunkban.

Férje elhunyta után is erkölcsi kötelességének tartja a forradalom hagyományainak ápolását, eszmeiségének őrzését. A fogyatkozó 56-osok nem nélkülözhetik aktivitását és tetterejét.

IMPRESSZUM
Copyright © 2020 Kiskőrös Tv, Minden jog fenntartva.